Välkommen till Strandklinikens
Gyn.
16.000 gyn-besök under 2018.
Vi har akuta aborttider vardagar
inom 0-48 timmar
Ring 018-474 21 37
Besök hos Ultraljudsbarnmorska kostar 100kr.
Patienter från hela landet är välkomna.

Mottagning
Klicka för att ringa oss.


Vi har akuta tider vardagar för abort
inom 0-48 timmar
Klicka för

snabb aborttid


Tidsbokning av abort samordnas
genom växel 018-474 21 37
Patienter från hela landet är välkomna.
För abort Stockholm har vi två abortmottagningar och gyn med specialister i gynekologi.
Under 2018 genomförde Strandkliniken totalt 16.000 gyn-besök.
Kostnaden för besöket är densamma som på landstingets specialistmottagningar.
Vi finns i Stockholm City och nära Danderyds Sjukhus.


Varmt Välkommen!

Vi tar även emot privatbetalande patienter samt patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Kontakta oss för mer information.

Vår personal pratar många språk, finska, engelska, tyska, ryska, spanska, arabiska.

Abortmottagning
100kr-Besök Ultraljudsbarmorska
Tidsbokning av abort
samordnas genom växel
018-474 21 37
2600 patienter besökte vår abortmottagning 2018.

Vid abort, att tänka på innan du ringer
Innan du ringer ber vi dig fundera på svaren till några frågor vi ställer till dig i telefon.
1. Vilket datum var sista mens första dag.
2. Eventuell tidigare graviditet.
3. Din hälsohistoria.
4. Din erfarenhet av preventivmedel.


Gör gärna ett klamydia prov innan du kommer. Om du beställer och gör provet hemma så kan du lämna det hos oss, eller posta i det kuvert som kommer med gratis klamydiaprov via nätet. Du får mycket snabbt svar via 1177.se
1177.se VÅRDGUIDEN. Gratis Klamydiatest via nätet LÄNK TILL GRATIS Klamydiaprov
Ett diskret kuvert skickas snabbt via posten till dig.

Undersökning vid abort.
Du träffar först en gynekolog, eller barnmorska, som gör en undersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått. Om du gör en medicinsk abort träffar du en barnmorska som tar hand om dig.

Medicinsk abort i hemmet
Abort kan erbjudas till alla som är fullt friska.
Du kommer till oss och får en tablett att svälja. Denna tablett hämmar kvinnans egna graviditetshormoner. Graviditeten slutar då att växa. Därefter får Du gå hem. 24 till 48 timmar senare tar Du ett läkemedel som kommer att framkalla en blödning och gör så att graviditeten stöts ut. Man framkallar på så sätt ett missfall på medicinsk väg. Detta görs i hemmet och man bör då ha sällskap av någon annan vuxen.

Kirurgisk abort
Används från vecka 7 till graviditetsvecka 12.
Man gör en operation, en så kallad skrapning av livmodern i lugnande medicinering och lätt narkos. Efter lätt narkos kan du gå hem samma dag.
Du kommer fastande på morgonen till oss och får gå hem efter 2-4 timmar.

Sen abort görs inte hos oss Används från graviditetsvecka 12.

Efter aborten
Det är viktigt att Du följer den information Du får. Det är också viktigt att Du får stöd om Du känner att Du behöver det.
Varje abortsituation ser olika ut och omständigheterna runt Din abort avgör hur Du mår efteråt.
Vår erfarenhet är att ju mera välgrundat ditt beslut är, det vill säga, att du haft möjlighet att kunna fatta ett eget beslut, desto bättre mår du efteråt.

Vanliga reaktioner efter en abort kan vara sorg eller lättnad, skuld, tomhet eller personlig styrka att ha klarat av en svår situation. Reaktionerna varierar förstås från person till person. Många reaktioner kommer i direkt anslutning till aborten och varar en tid framåt, medan andra reagerar först efter några månader.

Det är därför viktigt att du får stöd när du känner att du behöver det. Stöd kan du få av någon nära, dina föräldrar eller kamrater.

Du erbjuds också möjlighet att samtala om dina funderingar och reaktioner med en kurator hos oss.

 

Preventivguiden

är ett webb-baserat test med sju frågor, där du får svara på saker som kan påverka ditt val av preventivmetod. 
Guide för preventivmedel- Stockholm Läns Landsting

SPIRAL-INSÄTTNING

100kr(frikort gäller), ring och boka tid .

SPIRAL-UTTAG

            100kr(frikort gäller), ring och boka tid.

P-STAV-INSÄTTNING

100kr(frikort gäller), ring och boka tid.

P-STAV-UTTAG

            100kr(frikort gäller), ring och boka tid.

Gratis Klamydiatest via nätet

på 1177.se VÅRDGUIDEN. LÄNK TILL GRATIS KlamydiaprovBehandlingar


Skrapning

Varför görs en skrapning
En gynekologisk skrapning är en behandling som man till exempel kan få gå igenom om livmoderns slemhinna är mycket tjock och man har problem med rikliga, akuta blödningar från livmodern. När den förtjockade och blödande slemhinnan skrapats bort avtar blödningen.

Vid behandlingen skrapas livmoderslemhinna ut och blödningarna avtar. Vid skrapningen för läkaren in en liten skrapa eller sug genom slidan för att försiktigt skrapa eller suga ut blod, slemhinna och eventuellt annan vävnad.

Skrapning kan också behöva göras efter ett missfall om man har smärtor eller rikliga blödningar, och vid vissa aborter.

Efter ett missfall görs ibland en skrapning för att tömma livmodern på blod, slemhinna och rester av graviditeten så att livmodern fortare blir som vanligt igen. Det kan till exempel bli aktuellt om man blöder rikligt och länge. Numera får oftast kroppen själv sköta missfallet och skrapning behövs ganska sällan.

Behandling För att det inte ska göra ont får man lugnande medicinering och lokalbedövning/lätt narkos.
Först vidgas livmoderhalsen något eftersom den är trång. Sedan förs en liten skrapa eller sugkateter in i livmodern och med den skrapas eller sugs försiktigt slemhinna och annan vävnad ut.
Om man är lokalbedövad kan det kännas lite obehagligt men det gör inte ont. Skrapningen tar fem till tio minuter.

Efter
Efter behandlingen kan det göra lite ont, ungefär som vid mensvärk. Man kan också blöda lite under några dagar. Så länge man blöder ska man avstå från samlag, bad och hård fysisk träning.
Man ska inte räkna med att kunna jobba samma dag som behandlingen eftersom man kan behöva ta det lugnt efteråt.
Sjukskrivning brukar inte behövas efter en skrapning, men själva operationsdagen kan man inte räkna med att arbeta. Man kan blöda under ett par dagar till någon vecka efter ingreppet, men blödningen är sällan riklig. Efter en abort kan blödningen vara något rikligare och mer långvarig.
Så länge man blöder ska man avstå från samlag, bad och hård fysisk träning.

Komplikationer är ovanliga
Det är ovanligt att man får några komplikationer efter en skrapning. Någon enstaka gång kan skrapan gå igenom livmoderns vägg, som ibland kan vara ganska tunn. Det blir sällan fråga om någon allvarlig skada och väggen läker snabbt, men man observeras noga efteråt så att man inte har råkat få en blödning från livmoderväggen.
Infektion efter skrapning kan också inträffa, men det är ovanligt. Då känner man kvarstående smärtor och får ofta även feber. Infektion eller långvarig blödning efter en abort kan bero på att det finns lite rester av graviditeten kvar, till exempel fosterhinnor. Då kan skrapningen ibland behöva göras om, eller så kan man göra en hysterescopi och ta ut rester som är kvar.
Infektion efter skrapning kan också inträffa, men det är ovanligt. Då känner man kvarstående smärtor och får ofta även feber. Infektion eller långvarig blödning efter en abort kan bero på att det finns lite rester av graviditeten kvar, till exempel fosterhinnor. Då kan skrapningen ibland behöva göras om, eller så kan man göra en hysterescopi och ta ut rester som är kvar.

Gynekologisk Hälsokontroll

Vid Cellprov tillkommer kontant(kort) 500kr
Gynekologisk Screening Eller Hälsokontroll?


Enligt Landstingets regler är Gynekologiska rutinkontroller eller cellprovstagning hos symtomfria kvinnor inte inom den subventionerade vården.


Information från Landstinget:
Kallelse till cellprov är baserad på datum för senaste provtagning oberoende av om detta prov tagits på klinisk indikation, som uppföljning av behandling eller i hälsokontrollsyfte.
Kallelsen sänds till kvinnans folkbokföringsadress och gäller ett år. Om den bokade tiden inte passar behöver ingen avbokning ske, utan kvinnor erbjuds att besöka barnmorskemottagningar med drop-in tider.

Vem betalar de olika provtagningarna?
Cellprov som tas inom det organiserade screeningprogrammet i de intervall och åldersgrupper som rekommenderas av Socialstyrelsen är kostnadsfritt för kvinnan.
Om det är en provtagning på grund av symtom eller som uppföljning av behandling betalar patienten patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Enligt Landstinget:
Vid provtagning i hälsokontrollsyfte, utanför det organiserade screeningprogrammet, får kvinnan betala hela kostnaden själv.
Läkaren betalar laboratoriet för analysen och debiterar patienten kostnaden för detta, samt för den egna tid som eventuellt krävs för undersökning och provtagning.
Läkaren sätter priset, eftersom landstinget inte fastställer någon taxa för verksamhet som är helt privat finansierad.

Högkostnadsskydd gäller inte.

Om du inte har kallelse till gynekologisk rutinkontroll eller cellprovstagning:
Gynekologiska hälsokontroller eller cellprovstagning hos symtomfria kvinnor utförs inte inom Landstinget. Patienter står för hela kostnaden själv.

Enligt Landstingets regler är Gynekologiska rutinkontroller eller cellprovstagning hos symtomfria kvinnor inte inom den subventionerade vården. Patienter som önskar ett sådant besök betalar 1.800 kronor + provkostnad. Exempelvis är provkostnad för cellprov 500kr. Patienten betalar hela kostnaden själv.

Enligt Landstinget: Vid provtagning i hälsokontrollsyfte, utanför det organiserade screeningprogrammet, får kvinnan betala hela kostnaden själv. Gynekologisk hälsokontroll är enligt Landstingets regler privatvård. Gynekologisk hälsokontroll kostar 1.800 kronor och provkostnader tillkommer. Gynekologisk hälsokontroll görs inte via faktura, kostnaden betalas vid besöket med kontokort.

För cellprov i samband med landstingsbetalt läkarbesök tillkommer en icke fakturerbar kostnad om 500kr för cellprov(endast kortbetalning eller kontant).

Kontakta oss för aktuellt pris om du önskar en helt privat gynekologisk hälsokontroll.

Referens : http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnara-rutiner/gynekologisk-cellprovtagning/Manlig eller kvinnlig gynekolog

Om patienten när hon bokar tid anger att hon vill
träffa en kvinnlig gynekolog försöker vi ordna det,
men det har hänt att gynekologen varit sjuk när patienten kommit
och patienten blivit ombokad till manlig gynekolog.

Enligt regelverket är landstingen skyldiga att erbjuda en god vård,
men det finns inget som ger patienten rätt att själv välja om man
vill bli undersökt av en manlig eller kvinnlig gynekolog.

– Om man får tid hos en manlig gynekolog kan man alltid säga nej,
men då får man inte heller behandlingen,
säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Om patienten när hon bokar tid anger att hon vill
träffa en kvinnlig gynekolog försöker vi ordna det,
men det har hänt att gynekologen varit sjuk när patienten kommit
och patienten blivit ombokad till manlig gynekolog.

Patientavgift

Ingen remiss. Fritt vårdval.
Patientavgift är enligt Landstinget. (frikort gäller).

Ultraljudsbarnmorska-Abort
- 100 kronor.

Specialistläkarbesök hos gynekolog
- 350 kronor.

Uteblivet mottagningsbesök
- 350 kronor

Avgift vid abort
Alla besök till gynekolog
- 350 kr
Avgift för inneliggande patient över dagen
- 300 kr
avgift för kirurgisk abort på op-dagen
- 350 kr
EU-medborgare med EU-kort E111
- 350 kr
Icke EU-medborgare
- 10.000 kr
Privatvård
- 10.000 kr

Om du är gravid och vill göra ultraljud privat bekostar du undersökningen själv (1.800kr). Gynekologisk hälsokontroll är enligt Landstingets regler privatvård.

Innan du kommer till oss kan det vara bra att fundera på vad du vill uppnå med ditt besök.
Tänk ut en sammanfattning av din sjukhistoria,både den aktuella men även tidigare sjukdomar. Din egen berättelse är en förutsättning för att du skall få rätt diagnos och behandling.

Du måste avboka din tid inom 24 timmar om du får förhinder, annars debiterar vi dig 350 kronor för uteblivet besök (även om du är under 18 år eller har frikort).Om du får en faktura - Betala fakturan i tid! - Påminnelseavgift- och inkassoavgift

All fakturahantering utförs av Visma Collectors. Alla kontaktuppgifter finns på fakturan. För obetalda patientavgifter (bland annat uteblivet besök) blir det dyrare då beloppet ökas med 60 respektive 180 kronor. Utöver det kan inkassoavgifter senare tillkomma.Legitimation/Pass

Det är krav från Landstinget att du som patient legitimerar dig. Ta med legitimation, du skall legitimera dig när du registrerar dig i kassan.

Har du inte leg. kanske vi måste boka om din tid.


OBS: Ta med legitimation/Pass, du skall legitimera dig när du registrerar dig i kassan. Har du inte leg. kanske vi måste boka om din tid. Du måste legitimera dig. Enligt SLL:s riktlinjer krävs giltig legitimation för vård.
Betalning sker enklast med kort.
EU-citizens

- You must have a passport and a valid EU - Insurance Card and valid address in home country. We need written documentation from you. if you have no EU-card you have to pay everything privately.
1. We need a paper copy of both sides of a valid EU-card,
2. a paper copy of Passport
3. a paper with your home adress, telephonenumber, email, in your country written on it.
Important – the European Health Insurance Card: does not guarantee free services. As each country’s healthcare system is different services that cost nothing at home might not be free in another country.

If you are an asylum-seeker or a person without documents from Migrationsverket (papperslös).
You still need passport or legal ID-card (identity card). If you are "papperslös" it only means that you do not have papers from Migrationsverket. You must have legal passport or legal ID-card.

If you do not have ID-card or passport the fee is 1.800 kr for every visit to the doctor, other costs may occur.
Ring oss

Ring vårt växelnummer
018-474 21 37


Ring för att boka tid till Gynekolog.
Välkommen att ringa Vardagar mellan 08.15 och 15.00. DU KAN VÄLJA ATT BLI UPPRINGD NÄR DU RINGER. Avbokning dygnet runt.

Snälla du, avboka om du inte kommer. ( 018-474 21 37 , dygnet runt)

Vi har många som behöver tid.

1177 Vårdguiden
Telefonnummer 1177 är Sjukvårds-rådgivning dygnet runt.

Du kan ringa 1177 dygnet runt. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.


An abortion means ending a pregnancy. The Swedish Abortion Act permits free abortion, and it is completely up to you whether or not to have one. A number of different methods can be used to perform an abortion. The main difference between the methods is that you either take tablets or undergo a minor operation.

Call an abortion or gynaecology clinic if you are considering having an abortion. They will set up an appointment to determine how long you have been pregnant. That will also give you a chance to discuss the method that will work best for you. The staff member will offer you the opportunity to see a counsellor or psychologist. Preparations for an abortion differ depending on the method you decide on. For example, you may be told not to eat or drink for 24 hours prior to the procedure.


Kontakta Patientnämnden för att rapportera till Stockholms Läns Landstings Patientnämnd om du inte är nöjd med den vård, det bemötande eller det omhändertagande du fått.
Tel: 08-690 67 00

Strandkliniken i Fritt Vårdval

Vår bakgrund.

 • 2012

  Gyn. med abortmottagning.

  Vi startade med gynekologisk mottagning och abort på Strandvägen 7, Stockholm. Strandkliniken har haft aborttillstånd sedan 2008.

 • Februari 2017

  Nya operationsrum på Vendevägen 90

  Vi hyr 800 m2 på Vendevägen 90, Danderyd, 300 meter ifrån Danderyds sjukhus. Där är cirka 400 m2 operationsdel med separat ventilation för extrem renluft.

 • Maj 2017

  Gynekologi utvidgas

  Strandkliniken utvidgar till två gynekologiska mottagningar. Förutom Strandvägen 7 har vi gynekologisk mottagning på Vendevägen 90, Danderyd.

 • December 2018

  Ortopedi startar på Vendevägen 90.

  Uppdraget omfattar enklare ortopedisk kirurgi inom den ortopediska specialiteten samt enkel kirurgi på handen som inte kräver specialistkompetens i handkirurgi exempelvis Karpaltunnelsyndrom, De Quervains tendovaginit, Trigger finger, Dorsalt handledsganglion.

 • Du
  Kommer till
  Oss!

Några bilder

Kontakta oss

Vi har inte emailkontakt!
På grund av patientsekretess.Välkommen att ringa Vardagar
mellan 08.15 och 15.00.
Avbokning dygnet runt.
Ring vår växel som har ett 018 nummer:
Ring: 018-474 21 37

Strandkliniken Gynekologi
Vendevägen 90,
182 32 Danderyd - Plan 1
klicka för karta


Strandkliniken Gynekologi
Strandvägen 7,
114 56 Stockholm
klicka för karta
Information om GDPR